Achtergrond ESA

Wat is Energiesprong Amsterdam?
Onze slogan is ‘Samen meer, met minder Energie’. Energiesprong is een manier om samen met je VvE of je woningbouwcorporatie je huis energiezuiniger te maken. Voor meer wooncomfort, meer rendement op je spaargeld, een hogere verkoopwaarde van je huis, meer zorg en aandacht voor het milieu en meer gemak. En minder energiekosten, minder verspilling, minder verlies, minder belasting van het milieu. Waar eigenaar-bewoners tegenop zien is de rompslomp, de uitzoekerij, het vergelijken van adviezen en offertes. Al snel zie je door de bomen het bos niet meer. Als je meedoet met Energiesprong Amsterdam ben je van dat geregel af. Na deskundig onderzoek van je woningcomplex om te kijken wat er nuttig en nodig is, volgt een onderbouwd advies aan de ledenvergadering VvE. Zo krijg je gedetailleerd inzicht in de kosten en baten van de voorgestelde ingrepen. Energiesprong rekent ook door wat de effecten en kosten binnen de komende tien jaar zijn als je niéts zou doen. Dan volgt de besluitvorming binnen de VvE, en de offerte- en uitvoeringsfase – alles gecoördineerd door ESA. Het is een unieke kans om samen, met minder kopzorgen en tegen lagere kosten je huis een enorme lift te geven.

Wie zitten er achter Energiesprong Amsterdam? Hoe is ESA tot stand gekomen?
Energiesprong maakte onderdeel uit van Blok voor Blok, een gezamenlijk initiatief van het Rijk (Ministerie van Binnenlandse Zaken) en marktpartijen om op grote schaal bestaande woningen samen met woningeigenaren energiezuinig te maken. Vanuit het besef dat energiebesparing voor de toekomst noodzakelijk is en we moeten werken aan een duurzame toekomst.  

Waarom zou je een energiezuiniger huis willen?
Dat ligt voor iedereen anders. Er zijn heel veel redenen om je huis te willen verduurzamen. En het zijn allemaal goede redenen. De een wil van zijn koude voeten af. De ander denkt vooral aan lagere stookkosten en een hogere verkoopwaarde. Voor een derde is een levensstijl met meer zorg en aandacht voor het milieu doorslaggevend. Je kinderen moeten ook nog even met de wereld door. Ik heb een dochter. Heel lang heb ik gezegd dat er dingen anders moesten. Toen ben ik zelf ook echt dingen anders gaan doen, samen met zes buren. Want het kan! Wat je individuele drijfveren ook zijn: Energiesprong Amsterdam brengt mensen die hun woning willen verduurzamen bij elkaar. Zodat ze het, met onze adviezen en begeleiding, samen op een slimme, gemakkelijke en effectieve manier kunnen doen.
informatieavond

Agenda

makkelijk er doorheen

Bekijk het
5 stappenplan

heb je nog twijfels?

Schiet de beren
op je weg

bekijk je mogelijkheden

Doe de energietest
op je eigen huis

bekijk de alternatieven

Bereken je
nieuwe woonlasten