Energieadvies voor VvE's

Gemeente Amsterdam heeft een nieuw initiatief. VvE’s die willen weten welke maatregelen ze kunnen nemen voor isolatie van het gebouw, kunnen een gratis VvE-advies aanvragen. Energiesprong Amsterdam steunt dit initiatief omdat het goed aansluit bij de doelstelling van onze stichting.

VvE-advies gemeente Amsterdam
Dit advies is voor Amsterdamse VvE’en waarvan de meerderheid van de appartementen eigendom is van particuliere woningeigenaren. Een gemengde VvE kan dus ook advies krijgen.

De energieadviseur kijkt onder meer naar welke maatregelen kunnen worden genomen om energie te besparen en welke zonnesystemen geschikt zijn voor de VvE. De adviseurs die het advies geven worden betaald door de gemeente. Zij hebben een brede energetische en bouwkundige kennis. Daarnaast zijn zij op de hoogte van de financiële regelingen in de gemeente en de stadsdelen. 

U kunt zich aanmelden via de website van gemeente Amsterdam.

In het 5 stappenplan van Energiesprong Amsterdam valt dit advies in stap 1 en een stuk in stap 2.

Aanvullende aanbieding van Energiesprong Amsterdam
Energiesprong Amsterdam biedt VvE’s die het VvE-advies bij de gemeente aanvragen de mogelijkheid om ondersteuning bij het vervolgtraject te ontvangen.
In dit vervolgtraject bespreekt een adviseur van Energiesprong Amsterdam met uw VvE welke elementen uit het advies verder worden uitgewerkt. Hierbij besteden we aandacht aan welke keuzes er zijn, het aanvragen van offertes voor de uitvoering van maatregelen en de financiering. Indien gewenst helpen we u bij de voorbereiding van de ALV waarop de leden hierover kunnen beslissen.

U kunt informatie verkrijgen bij Energiesprong Amsterdam per email
of telefoon 020-820 34 98.

In het 5 stappenplan van Energiesprong Amsterdam valt deze ondersteuning deels in stap 2, stap 3 en deels in stap 4. 

informatieavond

Agenda

makkelijk er doorheen

Bekijk het
5 stappenplan

heb je nog twijfels?

Schiet de beren
op je weg

bekijk je mogelijkheden

Doe de energietest
op je eigen huis

bekijk de alternatieven

Bereken je
nieuwe woonlasten