Financiële regelingen

Diverse financiële regelingen maken het nemen van energiebesparende maatregelen op dit moment extra aantrekkelijk
• energielening van gemeente Amsterdam tegen lage rente, ook voor VvE's;
• nationale energielening

Energielening van gemeente Amsterdam
Eigenaar-bewoners, VvE's en particuliere verhuurders (tot en met maximaal 8 huurwoningen) kunnen bij de gemeente een lening afsluiten tegen lage rente voor het uitvoeren van energiebesparende maatregelen en duurzame energietechnieken. Dit is erg handig als u onvoldoende geld in het reservefonds heeft en toch de servicekosten niet wilt verhogen of een eigen bijdrage van VvE-leden wilt vragen. Energiesprong Amsterdam kan u ondersteunen bij het aanvragen van de lening en helpen met de juridische aspecten waar een VvE mee te maken heeft bij het aangaan van een lening.
Meer informatie: Energielening 

Nationale Energiebespaarlening
Deze lening is bedoeld voor zowel individuele huiseigenaren als de VvE als geheel worden aangevraagd. Bovendien is het rentepercentage een stuk hoger dan de rente voor de Energielening Amsterdam. Wij adviseren VvE's in Amsterdam daarom om eerst na te gaan of ze in aanmerking komen voor de Energielening Amsterdam.
Voor een vergelijking tussen de Energielening Amsterdam en de Nationale Energiebespaarlening, klik hier.
Meer informatie: Nationale Energielening.
informatieavond

Agenda

makkelijk er doorheen

Bekijk het
5 stappenplan

heb je nog twijfels?

Schiet de beren
op je weg

bekijk je mogelijkheden

Doe de energietest
op je eigen huis

bekijk de alternatieven

Bereken je
nieuwe woonlasten