Algemeen

Samen meer, met minder Energie
Energiesprong Amsterdam (ESA) ondersteunt VvE’s en VvE-beheerders bij het verduurzamen van hun appartementencomplex.
We zijn een stichting zonder winstoogmerk die VvE's en woningeigenaren helpt om op hun energieverbruik te besparen en hun wooncomfort te vergroten. Energiesprong Amsterdam is voortgekomen uit Blok voor Blok, een aanpak vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om in bestaande woningen en gebouwen de energiekosten flink terug te dringen.

Kennis en kracht delen
We bundelen krachten en kennis en delen dat binnen VvE’s. We nemen VvE’s daarbij veel werk uit handen. Ons handige 5 stappenplan maakt VvE’s snel wegwijs in de mogelijkheden om energie te besparen.


Missie en werkwijze

Onze missie is simpel: VvE’s snel en doelgericht bijstaan bij het onderzoeken en doorvoeren van energiebesparende maatregelen. VvE’s die meedoen krijgen een team van bevlogen experts in huis die hun sporen hebben verdiend met het bedenken en realiseren van slimme energiemaatregelen. Onze organisatie kan zowel procesmatig, financieel, bouwkundig als juridisch de zaken strak en goed voor je organiseren. ‘Samen meer, met minder Energie’. Dat is waar we voor gaan.  

Nu inspringen is slim, want:
• Energiebesparing verhoogt meteen het wooncomfort
• Het rendement op energiebesparing is hoog en gegarandeerd
• Zonnepanelen zijn betaalbaar geworden
• Combineer verduurzamen met een geplande of gewenste renovatie of grote onderhoudsbeurt!

informatieavond

Agenda

makkelijk er doorheen

Bekijk het
5 stappenplan

heb je nog twijfels?

Schiet de beren
op je weg

bekijk je mogelijkheden

Doe de energietest
op je eigen huis

bekijk de alternatieven

Bereken je
nieuwe woonlasten