VvE beheerders en energiebesparende maatregelen

Energiesprong Amsterdam voerde voor gemeente Amstelveen een onderzoek uit onder VvE-beheerders. Het doel was om te achterhalen op welke manier VvE-beheerders het onderwerp energiebesparende en energie-opwekkende maatregelen onder de aandacht willen en kunnen brengen van VvE’s.

Enkele conclusies uit onderzoek onder VvE Beheerders:
- Een grote groep VvE-beheerders wil meewerken aan het onder de aandacht brengen van energieopwekkende en energiebesparende maatregelen voor VvE’s;
- De VvE-beheerders willen hierbij graag ondersteuning, omdat ze weinig tijd hebben om zich dieper in het onderwerp te verdiepen.
- Bij voorkeur willen ze concrete voorstellen voorleggen op de ALV, waarbij de servicekosten niet of nauwelijks omhoog gaan, bijvoorbeeld door het combineren van de maatregelen met groot onderhoud.
- Men geeft de voorkeur aan maatregelen die voor alle bewoners evenveel voordeel opleveren, m.n. om discussies te vermijden.
- De VvE-beheerders zijn vaak niet (geheel) op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn voor VvE’s om in aanmerking te komen voor financiering van de maatregelen en/of beschikbare subsidies.
- Wel weten ze vaak bij welke VvE’s er goede kansen zijn om maatregelen te nemen, bijvoorbeeld in verband met aankomend groot onderhoud en/of de positieve financiële situatie van de VvE.
- Het lijkt erop dat zelfstandige VvE-beheerders meer bereid zijn het onderwerp te agenderen en er meer interesse voor hebben dan VvE-beheerders die verbonden zijn aan een makelaar.


Wilt u of uw VvE-beheerder ondersteuning bij het onderzoeken van de mogelijkheden voor energiebesparing en energie-opwekking in uw complex, of het agenderen van dit onderwerp op de ALV? Neem dan gerust contact met op met Energiesprong Amsterdam of stuur direct een email.

informatieavond

Agenda

makkelijk er doorheen

Bekijk het
5 stappenplan

heb je nog twijfels?

Schiet de beren
op je weg

bekijk je mogelijkheden

Doe de energietest
op je eigen huis

bekijk de alternatieven

Bereken je
nieuwe woonlasten