VvE Beheerders

Samenwerking met VvE-beheerders
VvE-beheerders spelen een belangrijke rol bij het uitvoeren van de (noodzakelijke) onderhoudswerkzaamheden. U, als VvE-Beheerder, heeft vanuit uw professie, kennis van de bouwkundige toestand van het gebouw en de financiën van de VvE. Hierdoor kunt u veelal een inschatting maken of er groot onderhoud aankomt en of appartementeigenaren geïnteresseerd zijn om te investeren in de woning, om het wooncomfort te verhogen en/of energie te besparen. Maar wellicht heeft u minder ervaring met het realiseren van energiebesparende maatregelen, zoals isolatie, dubbel glas, vervangen van de verwarmingsinstallatie of plaatsing van zonnepanelen. Energiesprong Amsterdam kan u hierbij helpen, zodat u uw klanten goed van dienst kunt zijn.


Energiesprong Amsterdam werkt graag samen met VvE-beheerders.

Energiesprong Amsterdam biedt u:
• Inbreng van onze kennis over energiebesparende maatregelen
• Meedenken over het slim combineren van planmatig onderhoud en energiebesparende maatregelen
• Begeleiding van het besluitvormingsproces van de VvE over energiebesparende maatregelen
• Begeleiding bij het aanvragen van subsidies en financiering

Energiesprong Amsterdam doet dit in samenwerking met u als VvE-beheerder en gaat niet op uw stoel zitten. Indien u de bouwbegeleiding doet, dan zal dit zo blijven. Ook in de keuze van aannemers en installatiebedrijven of andere in te schakelen bedrijven bent u vrij. Energiesprong Amsterdam zal u in het proces kunnen ondersteunen en indien nodig, op algemene ledenvergadering of bestuursvergaderingen aanwezig zijn om de leden te informeren en te enthousiasmeren.

Contact
Heeft u VvE’s in Amsterdam onder uw beheer, die van plan zijn groot onderhoud uit te voeren en/of interesse hebben in het nemen van energiebesparende maatregelen? En heeft u interesse in ondersteuning van Energiesprong Amsterdam?
Neem dan contact op: info@energiesprongamsterdam.nl of 020 820 34 98.

informatieavond

Agenda

makkelijk er doorheen

Bekijk het
5 stappenplan

heb je nog twijfels?

Schiet de beren
op je weg

bekijk je mogelijkheden

Doe de energietest
op je eigen huis

bekijk de alternatieven

Bereken je
nieuwe woonlasten